1.   Физическая культура 2.   Организация движения железнодорожного транспорта 3.   Организация грузовой и коммерческой работы  4. 

1.   Дене тәрбиесі 2.   Теміржол көлігінің қозғалысын ұйымдастыру 3.  Жүк және коммерциялық жұмысты ұйымдастыру 4.  Техникалық

1.   Основы экономики 2.   Физическая культура 3.   Охрана труда и основы экологии 4.   Организация движения железнодорожного

1.  Экономика негіздері 2.  Дене тәрбиесі 3.  Еңбекті қорғау және экология негіздері 4.  Теміржол көлігінің қозғалысын ұйымдастыру  5.

1.  БМ 03  Физикалық  жетілу, салауатты өмір салты қағидаттарын  және жұмысқа қабілеттілікті сақтау ептілігі мен дағдыларына ие болу

1.   Дене мәдениеті 2.   Іскерлік қатынастардың этикасы мен психологиясы 3.  Азаматтық құқық 4.  Еңбек және әлеуметтік қорғау құқығы 

1.   Начальная военная подготовка 2.   Основы социологии и политологии 3.   Профессиональный казахский язык  4.   Профессиональный

      1.   Алғашқы әскери дайындық       2.  Әлеуметтану және саясаттану негіздері   3.  Кәсіптік орыс тілі 18.03.2020 19.03.2020

1.  Алғашқы әскери дайындық 2.  БМ 01 Кәсіптік қызмет аясында  кәсіби лексиканы  қолдану 3.  БМ 02 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын

1.  Алғашқы әскери дайындық 2.  Кәсіптік орыс тілі 3.  Кәсіптік шет тілі  4.  Дене мәдениеті 5.  Философия негіздері 6.  Мемлекет және


Наверх